single-speaker

Ján Šichula

Slovakia

Momentálne pracujem ako lektor v STEP IT Academy Bratislava, kde vyučujem široké spektrum predmetov. Z pohľadu záujmov mám najbližšie k technológiám, na ktorých beží web. Hlbšie v minulosti som sa venoval aj administrácii počítačových sietí na báze systému Windows. Do tejto škály záujmov som pribral aj Python a s nadšením objavil, ako sa dá krásne skombinovať s nástrojom Visual Studio Code.