single-speaker

Mariana Hurná

Slovakia

informatik, správca informačného systému mesta Prešov

Písal sa rok 1996, doba, kedy sa mnohí z vás ešte len učili prvé písmenká alebo

objavovali kalkulačku. Presne toho roku sa Mariana Hurná začala starať o programy

a počítače na Mestskom úrade v Prešove. Vtedy na operačný systém bohate

postačovalo 4 mega RAM, 80 mega na disku na 386 

Mariana Hurná buduje a rozširuje Integrovaný informačný systém samosprávy mesta

Prešov od roku 2000. Ten v súčasnosti zahŕňa 80 modulov v dokumentačnom,

administratívnom, evidenčnom, ekonomickom, geografickom a e-Government

subsystéme pre viac ako 480 používateľov.

Poznajúc procesy na úrade, kde sa zbiera a spracúva veľké množstvo informácií,

ktoré môžu byť veľmi zaujímavé pre verejnosť, mesto v roku 2012 zaviedlo

automatizovaný spôsob zverejňovania živých datasetov, prehľadov a vizualizácií

v rozumnej štruktúrovanej forme s otvorenou licenciou na použitie.

Varenie ako typický ženský koníček ovláda Mariana perfektne, akurát k tomu

potrebuje dobrú klávesnicu a hrniec plný kvalitných dát. O receptoch, ako dať

mestským dátam novú chuť a zmysel, bude jej prednáška.