single-speaker

Michaela Gažová

Slovakia

Softvérová inžinierka v ESETe

Michaela vyštudovala Bezpečnosť informačných sýstemov aplikovanej informatiky na Fakulte elektrotechniky a informatiky Slovenskej Technickej Univerzity v Bratislave (FEI STU). Momentálne pracuje v technologickej divízii v Esete na vývoji rôznych produktov. V rámci dobrovoľníckych aktivít popri práci sa podieľa na školeniach Digital Skills pre učiteľov, kde školí digitálnu bezpečnosť.