single-speaker

Peter Kučera

Slovakia

Stredoškolský učiteľ informatiky, autor učebníc Pythonu

Pôsobí ako učiteľ informatiky na 1. súkromnom gymnáziu v Bratislave. Vytvoril sériu učebníc Programujeme v Pythone spolu s Príručkami pre učiteľa, maturitnou zbierkou úloh a zbierkou testov. Vedie Klub učiteľov informatiky. Realizuje školenia jazyka Python pre učiteľov. Na praxi pripravuje študentov učiteľstva informatiky (fakultný učiteľ FMFI UK).