single-speaker

Zuzana Tkáčová

Slovakia

Vyštudovala umelú inteligenciu na FEI TU v Košiciach. Učiteľka informatiky, t.č. pôsobí na Ústave informatiky PF UPJŠ, kde pripravuje a vedie kurzy pre učiteľov informatiky ZŠ a SŠ. Venuje sa didaktickým inováciám - aktivizujúcim a bádateľským metódam výučby informatiky, physical computingu, creative computingu, umelej inteligencii a prepájaniu informatiky a STE(A)M predmetov. Spolupracuje s občianskym združením Aj Ty v IT ako lektorka programátorských kurzov pre dievčatá a ženy.