single-speaker

Jaroslav Výbošťok

Slovakia

Viac ako 13 rokov vyučuje informatiku a semináre z programovania pre maturantov na Gymnáziu Jura Hronca v Bratislave. Učil tiež na osemročnom gymnáziu na Bajkalskej v Bratislave a základnej škole v Detve. Je spoluautorom učebníc Programujeme v Pythone – druhý a tretí diel a Maturujeme v Pythone. Na praxi pripravuje študentov učiteľstva informatiky ako fakultný učiteľ FMFI UK.