Stretnutie učiteľov s programátormi

EduSummit je špecializovaná časť konferencie zameraná na vyučovanie programovania na základných a stredných školách. Už po štvrtý raz organizujeme dvojdňový summit, počas ktorého sa budeme venovať inovatívnym spôsobom a metódam vo vyučovaní informatiky, pričom komunita učiteľov má možnosť zdieľať svoje skúsenosti a vedomosti o užitočných nástrojoch.

Tohtoročný EduSummit PyCon SK 2020 sa uskutoční v termíne 27.-28.3.2020 na FIIT STU. V piatkovom programe majú učitelia prednášky a v sobotu praktické workshopy. Okrem toho pripravujeme pre žiakov Young Coders Day, kde v piatok budú workshopy pre žiakov SŠ a v sobotu pre žiakov ZŠ. V piatok sa navyše koná finále súťaže SPyCup a vyhodnotenie súťaže Python Cup, ale aj výstava žiackych projektov Hardware showcase.

Rečníci a rečníčky

single-speaker

Zuzana Tkáčová

Vyštudovala umelú inteligenciu na FEI TU v Košiciach. Učiteľka informatiky, t.č. pôsobí na Ústave informatiky PF UPJŠ, kde pripravuje a vedie kurzy pre učiteľov informatiky ZŠ a SŠ. Venuje sa didaktickým inováciám - aktivizujúcim a bádateľským metódam výučby informatiky, physical computingu, creative computingu, umelej inteligencii a prepájaniu informatiky a STE(A)M predmetov. Spolupracuje s občianskym združením Aj Ty v IT ako lektorka programátorských kurzov pre dievčatá a ženy.

single-speaker

Peter Kučera

Stredoškolský učiteľ informatiky, autor učebníc Pythonu

Pôsobí ako učiteľ informatiky na 1. súkromnom gymnáziu v Bratislave. Vytvoril sériu učebníc Programujeme v Pythone spolu s Príručkami pre učiteľa, maturitnou zbierkou úloh a zbierkou testov. Vedie Klub učiteľov informatiky. Realizuje školenia jazyka Python pre učiteľov. Na praxi pripravuje študentov učiteľstva informatiky (fakultný učiteľ FMFI UK).

single-speaker

Jaroslav Výbošťok

Viac ako 13 rokov vyučuje informatiku a semináre z programovania pre maturantov na Gymnáziu Jura Hronca v Bratislave. Učil tiež na osemročnom gymnáziu na Bajkalskej v Bratislave a základnej škole v Detve. Je spoluautorom učebníc Programujeme v Pythone – druhý a tretí diel a Maturujeme v Pythone. Na praxi pripravuje študentov učiteľstva informatiky ako fakultný učiteľ FMFI UK.

single-speaker

Peter Valachovič

Mgr. Ing. Peter Valachovič, je učiteľ informatiky na Piaristickom gymnáziu v Nitre, kde vyučuje, ako základný kurz programovania v Pythone v rámci informatiky, tak i kurz prípravy na maturitu na voliteľných seminároch z informatiky. V krátkosti prezentoval začiatky prechodu na Python na PyCon SK 2018 a v roku 2019 spolu so žiakmi okrem ďalších krokov prechodu na python predstavil s dvoma študentmi pracujúcimi na svojich pythonových projektoch v rámci školy.

Matúš Masár, študent 3. ročníka Nitrianskeho Piaristického gymnázia, posunul tvorbu študentskej učebnice do úrovne mobilnej aplikácie, kde môžu študenti v slovenčine zadarmo a offline pozrieť prehľad základných príkazov a príkladov použitia.

Michal Magula, študent 4. ročníka Nitrianskeho Piaristického gymnázia, spracoval možnosť použitia libreoffice.org Calc na ľahké vytvorenie GUI pre pythonovské skripty, o ktorú by sa rád podelil.

single-speaker

Roman Krnáč

Bakalár Aplikovanej informatiky, Magister Učiteľstva informatiky a Techniky a momentálne doktorand na Katedre Informatiky v odbore Teória vyučovania informatiky. Absolvent kurzov pre prácu s mládežou, dlhoročný voľnočasový vedúci pri práci s deťmi na táboroch a školách v prírode. Učiteľ na súkromnej základnej škole v Nitre.

single-speaker

Martin "Dráčik" Cápay

Martin Cápay Pokiaľ práve neučí v škole, snaží sa rozvíjať neformálne vzdelávanie v oblasti práce s mládežou. Organizuje popularizačné zážitkové aktivity, edukačné workshopy a webináre, či informatický letný tábor a detský počítačový krúžok na KI FPV UKF v Nitre. Je absolventom projektu Komenského inštitút a KomPrax – Kompetencie pre prax, členom programu Microsoft Innovative Educator Expert a spoluzakladateľom občianskeho združenia eTeacher.sk, o.z. Spolu s Maggie odviedli sériu workshopov o využití micro:bitov vo vzdelávaní.

single-speaker

Magdaléna "Maggie" Bellayová

Magdaléna Bellayová je študentka prvého ročníka na Fakulte Informačních Technologií na VUT v Brne, členka eTeacher, o.z., AI ambasádorka. Účastníčka prvého Microsoft AI Bootcampu, Aktívne sa zapája do mimoškolských aktivít zaoberajúcich sa popularizáciou informatiky ako vedecký deň detí, či letný informatický tábor. Pomáhala s realizáciou detského počítačového krúžku na KI FPV v Nitre, kde mimo iného využívala aj BBC micro:bitov. Na základe aktivít z počítačového krúžku následne spolu s Martinom odviedli sériu workshopov a prezentácií o učení s micro:bitom.

single-speaker

Miroslav Biňas

Odborný asistent na Katedre počítačov a informatiky, TUKE, kde učí “detiská” programovať najmä v jazyku C. Stále dúfa, že keď vyrastie, bude z neho Linuxák. Alebo Batman.

single-speaker

Patrik Voštinár

Katedra informatiky FPV UMB

single-speaker

Peter Palát

Softvérový Architekt v spoločnosti ESET s.r.o

„Ajťák“, ktorý sa síce aktívne nevenuje programovaniu, ale dozoruje nad vývojom komplexných riešení. Vyštudoval Softvérove inžinierstvo na Fakulte Informatiky a Informačných Technológií Slovenskej Tehnickej Univerzity v Bratislave. Vo voľnom čase sa venuje dobrovoľníckemu programu DigiSkills, ktorý zastrešuje školenia učiteľov o programovaní a digitálnej bezpečnosti.

single-speaker

Michaela Gažová

Softvérová inžinierka v ESETe

Michaela vyštudovala Bezpečnosť informačných sýstemov aplikovanej informatiky na Fakulte elektrotechniky a informatiky Slovenskej Technickej Univerzity v Bratislave (FEI STU). Momentálne pracuje v technologickej divízii v Esete na vývoji rôznych produktov. V rámci dobrovoľníckych aktivít popri práci sa podieľa na školeniach Digital Skills pre učiteľov, kde školí digitálnu bezpečnosť.

single-speaker

CoderDojo Slovensko

CoderDojo je globálna sieť bezplatných programovacích klubov pre deti od 7 do 17 rokov. Kluby CoderDojo sú vedené dobrovoľníkmi a sú organizované formou “hackerspaceov”. Deti majú možnosť pracovať na svojich vlastných nápadoch a majú prístup k technickým mentorom z profesionálneho sveta. Máme pobočky v Bratislave, Senci a v Žiline.