single-speaker

Marek Mansell

Slovakia

Som zanieteným edukátorom, organizátorom a experimentátorom. Snažím sa posúvať veci vpred najmä v oblasti vzdelávania pomocou projektu Učíme s Hardvérom, kde spolupracujeme so školami a motivujeme žiakov hravými aktivitami rozvíjať si ich digitálne zručnosti. Dôležitou súčasťou je tvorba metodík, lektorovanie učiteľov informatiky a realizácia výskumu v tejto oblasti. To by nebolo možné bez skvelého tímu dobrovoľníkov, s ktorými na projekte pracujeme. Popri tom organizujem IT-čkarsku konferenciu PyCon a pomáham s produkciou na mojej srdcovke - letnom festivale Atmosféra. Tiež študujem informatiku na FIIT STU a líderstvo v Nexteria Leadership Academy.