single-speaker

Martin "Dráčik" Cápay

Slovakia

Martin Cápay Pokiaľ práve neučí v škole, snaží sa rozvíjať neformálne vzdelávanie v oblasti práce s mládežou. Organizuje popularizačné zážitkové aktivity, edukačné workshopy a webináre, či informatický letný tábor a detský počítačový krúžok na KI FPV UKF v Nitre. Je absolventom projektu Komenského inštitút a KomPrax – Kompetencie pre prax, členom programu Microsoft Innovative Educator Expert a spoluzakladateľom občianskeho združenia eTeacher.sk, o.z. Spolu s Maggie odviedli sériu workshopov o využití micro:bitov vo vzdelávaní.