single-speaker

Martin Brezáni

Slovakia

Martin je súčasťou AI tímu v PwC so zameraním na NLP a optimizačné problémy s použitím strojového učenia. Zaujíma sa o umelú inteligenciu a témy, ktoré by mohli byť v budúcnosti úzko späté s umelou inteligenciou. To zahŕňa aj tému kvantových počítačov s ich schopnosťou efektívne prehľadávať priestor nepolynomiálnych problémov.

Martin is a part of the AI team in PwC, mostly focusing on NLP and optimization problems using Machine Learning. He is an enthusiast in AI and topics possibly connected to AI in future. This also includes quantum computers with their ability to effectively search through the space of non polynomial problems.

Úvod do sveta kvantových počítačov Talk

Slovenský jazyk

Po mnohé roky vnímame počítače ako stroje, ktoré nám pomáhajú svojimi algoritmami pri riešení najrôznejších problémov. V dobe, keď sú tranzistory malé a Mooreov zákon prestáva byť platný, je len malá nádej na efektívne riešenie tzv. nepolyminálnych problémov pomocou klasických počítačov. Jedno z možných riešení na prehľadávanie priestoru určitých problémov sú kvantové počítače pracujúce na báze qubitov. Ich efektivita oproti počítačom s klasickými bitmi je neporovnateľná. Napriek tomu sú kvantové počítače stále vo svojich začiatkoch a len málokto má tú možnosť fyzicky s nimi pracovať. Dnes však môžeme pracovať s kvantovými počítačmi z pohodlia nášho domova - pomocou python knižnice Qiskit vytvoriť kvantové obvody a poslať ich do jedného z niekoľkých reálnych kvantových počítačov. Výsledky z kvantového počítača pracujúceho až s 15 qubitmi tak môže získať ktokoľvek. A to je len začiatok novej, stále neprebádanej éry.