single-speaker

Michal Chovanec

Slovakia

Som výskumník v oblasti hlbokého učenia. Momentálne pracujem v Bratislave, vo firme Tachyum, kde riešim problematiku návhru procesora pre AI. PhD. som získal na Fakulte Riadenia a Infromatiky na Žilinskej univerzite - v téme reinforcement learning.

Vo voľnom čase chodím na hory, leziem, strieľam z luku a venujem sa bojovým umeniam.