single-speaker

Peter Kučera

Slovakia

Stredoškolský učiteľ informatiky, autor učebníc Pythonu

Pôsobí ako učiteľ informatiky na 1. súkromnom gymnáziu v Bratislave. Vytvoril sériu učebníc Programujeme v Pythone spolu s Príručkami pre učiteľa, maturitnou zbierkou úloh a zbierkou testov. Vedie Klub učiteľov informatiky. Realizuje školenia jazyka Python pre učiteľov. Na praxi pripravuje študentov učiteľstva informatiky (fakultný učiteľ FMFI UK).

Programujeme v Pythone hardvér Talk

Slovenský jazyk

Už niekoľko rokov s našimi študentmi programujeme v Pythone. Okrem klasického programovania ich najnovšie učíme programovať v jazyku Python aj hardvér. Má sa škola venovať programovaniu hardvéru? Aké to má výhody? Ako začať a čomu sa venovať? Podelíme sa s našimi skúsenosťami. Ukážeme vám, ako študenti vytvorili školskú meteostanicu, paličku pre nevidiacich či automatické zavlažovanie.

V príspevku porovnáme skúsenosti s programovaním hardvéru a klasickým programovaním. Uvedieme, že programovanie hardvéru je komplexnejšia záležitosť. Okrem samotného programovania rozvíja i ďalšie zručnosti, učí systematicky hľadať chyby a tvorivo myslieť. Po zvládnutí základov považujeme za dôležité, aby študenti v tímoch vytvárali vlastné hardvérové projekty, čím učiteľ ustúpi do úzadia a prácu na získavaní poznatkov prevezmú žiaci. Darí sa nám takto organizovať vzdelávanie a povieme vám, ako na to.