single-speaker

Radoslav Kokuľa

Slovakia

Rado začínal ako LabVIEW programátor, neskôr prešiel na Python a Robot Framework. V oblasti testingu sa pohybuje už viac ako 15 rokov a momentálne pracuje vo firme Kistler ako Test Lead.

Robot Framework: automatizované testy rýchlo a jednoducho Workshop

Slovenský jazyk

Robot framework je open source framework naprogramovaný v jazyku Python určený pre automatizáciu testov. Vďaka množstvu dostupných knižníc je možné využiť ho na testovanie rôznych druhov aplikácií a zariadení s využitím širokej škály rozhraní, protokolov a dátových typov. Počas workshopu si budú môct účastníci aj bez predošlých skúseností s týmto nástrojom prakticky vyskúšať vytváranie testov pre testovanie užívateľského rozhrania webovej aplikácie (pomocou Selenium knižnice) a testovanie backendu na úrovni REST API rozhrania (HTTP protokol). Tutorial je zameraný na základy práce s Robot Frameworkom: základnú syntax, definovanie testovacích prípadov, definovanie setup a teardown procedúr, spušťanie testov a vyhodnotenie výsledkov vrátane test reportov.