single-speaker

Roman Krnáč

Slovakia

Bakalár Aplikovanej informatiky, Magister Učiteľstva informatiky a Techniky a momentálne doktorand na Katedre Informatiky v odbore Teória vyučovania informatiky. Absolvent kurzov pre prácu s mládežou, dlhoročný voľnočasový vedúci pri práci s deťmi na táboroch a školách v prírode. Učiteľ na súkromnej základnej škole v Nitre.