single-speaker

Zuzana Tkáčová

Slovakia

Vyštudovala umelú inteligenciu na FEI TU v Košiciach. Učiteľka informatiky, t.č. pôsobí na Ústave informatiky PF UPJŠ, kde pripravuje a vedie kurzy pre učiteľov informatiky ZŠ a SŠ. Venuje sa didaktickým inováciám - aktivizujúcim a bádateľským metódam výučby informatiky, physical computingu, creative computingu, umelej inteligencii a prepájaniu informatiky a STE(A)M predmetov. Spolupracuje s občianskym združením Aj Ty v IT ako lektorka programátorských kurzov pre dievčatá a ženy.

Python ako nástroj pre STE(A)M problémy a úlohy Talk

Slovenský jazyk

Výučba programovania nemusí byť limitovaná len tradičnými matematicko-logicky orientovanými úlohami. Reálny život a prepojenie na reálne technické, prírodovedné alebo umelecké témy prinášajú priestor pre nové nápady a aktívne zapojenie aj žiakov, ktorí nemajú k programovaniu prirodzene pozitívny postoj. Cieľom príspevku je ukázať Python nie ako nástroj na výučbu programovania (t.j. Python pre informatiku), ale nástroj pre riešenie prírodovedných, umeleckých a technických problémov v kontexte stredoškolskej informatiky (t.j. Python pre prírodné a technické vedy a umenie) a ako využívať jeho reálny potenciál na hodinách informatiky nad rámec tradičných "programátorských" úloh.